art changes

Fem anledningar varför vi behöver konst

Posted on

Konst är livsnödvändigt. Redan som barn glädjs vi av musik, målande och skapande. När vi är barn så skapar vi konst utifrån våra nakna känslor då vi inte har samma censur i våra uttryck som kommer med tiden. För många förtar lusten att skapa ju äldre vi blir, vi är för upptagna med annat eller så har vi blivit så självmedvetna och kritiska mot vad vi skapar, så att vi helt enkelt låter bli.

Fem anledningar varför konst är bra för dig

  • Att skapa konst ger uttryck och utlopp för våra känslor och att ta del av konst får oss att känna. Vi blir mer medvetna och kommer närmare våra egna känslor både när vi gör egen eller när vi nyttjar andras konst. Att skapa kan också hjälpa oss att bearbeta trauman och växa som personer.
  • Konst har bra inflytande på männsikors mentala hälsa och det är väl känt att skapa konst minskar stress och är ett bra sätt att koppla av från alla måsten i vardagen. Skapandet får oss att koncetrera på detaljer och även noggrannare studera vår omgivning.
  • Konst gör oss mer kreativa och öppnar upp nya sätt att tänka på. Detta hjälper oss att lösa problem både i arbetet och i vår vardag. Eftersom det inte finns några rätt i konst så ger det fullständig frihet att komma på helt unika idéer och lösningar.
  • Att skapa konst ökar vår känsla av vällust och det påverkar i sin tur vår självkänsla. Att skapa, vare sig det handlar om att måla, virka eller pyssla, ger oss känslor av välbehag och ökar dopaminnivån i kroppen. Det finns även studier som visar på att skapande av konst saktar ner åldrandet av hjärnan.
  • Det finns forskning som bevvisar att barn som uppmuntas att skapa har bättre resultat i skolan inom alla ämnen. De har även bättre uppförande och minskad impulsivitet. De finslipar också sin motorik när de klipper och klistrar eller använder andra verktyg i sitt skapande.

Hur man integrerar konst i vardagslivet

Att konst får oss att må bättre är det inte någon fråga om. Men det kan som sagt kännas svårt att få in konsten i vardagen, de flesta har ju inte tid att dagligen besöka museum eller utställningar. Men att ta sig lite tid att skapa. på det sätt som man föredrar, kan ha långsiktiga positiva konsekvenser både mentalt och fysiskt.