television

TV:s inflytande på kulturella värderingar

Posted on

TV, och massmedia i stort, har en enorm påverkan på våra värderingar. Innan TV:n fanns så var det svårare att veta, och speciellt att få visuell information om, hur människor lever på andra platser. Det vi ser och lär oss om blir normaliserat och inte längre främmande. Detta innebär att våra kulturella värderingar är i ständig förändelse i och med att vårt mediala klimat ändras hela tiden. TV:n har sedan dess födelse förändrats avsevärt från att kunna erbjuda tittare en kanal till att idag ge ett enormt utbud av kanaler och valmöjligheter, även från utlandet. Det innebär att vi har mycket mer information att ta till oss och vad vi väljer att se på förändrar sättet som vi tänker på och hur vi uppfattar världen. Därför är det viktigt att medvetet bestämma vad som är värt att ta till sig.

TV:s positiva påverkan

reviews

TV:n har öppnat upp möjligheter att på ett enkelt och trevligt sätt att få ta del av nyheter, filmer och underhålling och är nuförtiden ett mycket omtyckt sätt för avkoppling som passar hela familjen. Med det breda utbud som finns idag så kan vi ta del av allt detta från nästan alla platser i världen och många program, som exempelvis dokumentärer, kan även ha ett stort utbildningsvärde. TV:n har helt klart förändrat sättet som vi ser världen och allmänhetens kunskap om vad som händer mer än i vårt eget närområde.

TV:s negativa påverkan

Även om det är bra med ett stort utbud av information som är möjlig att ta del av så kan tv även ha en negativ påverkan i vissa fall. Först och främst ska inte all information som ges genom denna mediakanal tas som absolut sanning. Detta är ett mycket kraftfullt verktyg för att påverka männsikors åsikter och värderingar. Därför är det viktig att ha detta i sitt medvetande då information kan vara vinklad för att få tittaren att känna och tycka på ett visst sätt. Ett exempel på detta kan vara politiska ledare som med sin propaganda använder TV:n för att nå ut med sina budskap till den breda massan.

Att vara medveten om TV:s effekter på vår kultur och levnadssätt är viktigt för att kunna vara kritisk till de budskap som sänds ut. Även om rena underhållningsprogram kanske inte verkar som om de skulle ha allt för stort inflytande på vårt sätt att leva så blir vi alla mer eller mindre påverkade av alla medvetna och omedvetna signaler som sänds ut.